WMO

Om voor vergoeding van begeleiding in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Een Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-consulent komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Dit wordt vaak het “keukentafelgesprek”  genoemd. Op basis van dit gesprek wordt een indicatie opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd aan welke begeleiding u behoefte heeft en hoe vaak per week/maand. U kunt zich hiervoor zelf melden bij het Wmo-loket van de gemeente. Maar u kunt voor advies ook direct contact opnemen met  Guia-zorg . U wordt dan op weg geholpen met de stappen die u moet doorlopen en waar mogelijk, wordt het voor u geregeld.

Wordt het vergoed?

Als de Wmo-consulent een indicatie heeft afgegeven, kan de begeleiding worden gestart. Als u nog geen contact met Guia-zorg heeft gehad, dan doet u dat nu. Heeft u al contact gehad met Guia-zorg dan is waarschijnlijk de zorgverlener al op de hoogte gebracht.

Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de begeleiding die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de gemeente – Wmo.

Zijn er kosten voor u als cliënt aan verbonden?

Op de begeleidingsuren die aan u worden toegekend, wordt een CAK (Centraal Administratie Kantoor)-bijdrage geheven. Dit is een bijdrage die door de gemeente is bepaald en wordt geïnd; de hoogte van deze bijdrage hangt af van uw financiële situatie. Deze bijdrage gaat buiten Guia-zorg om. U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl.