Wanneer

Wanneer begeleiding?

Ik kan je op alle levensgebieden helpen. Ik werk er altijd naar toe dat je uiteindelijk zoveel mogelijk (weer) zelf kunt doen of met hulp van je omgeving.

Gezinsbegeleiding

Samen met jou zoeken we naar antwoorden op vragen of problemen in de opvoeding van je kind.
Wanneer je kind een achterstand heeft in zijn ontwikkeling kun je daar problemen in ervaren. Of misschien heb je af en toe vragen:

  • Hoe kunnen wij de ontwikkeling van ons kind stimuleren?
  • Wat kunnen we doen wanneer ons kind niet of slecht slaapt, eet, drinkt etc.?
  • Mijn kind speelt weinig alleen of met anderen; hoe kunnen we hem/haar hierin stimuleren?
  • Hoe gaan we om met drift-, huilbuien van ons kind?
  • Wat is autisme, ADHD, PDD-NOS en hoe gaan we hiermee om?

 

 

De vraag van  jou en je kind is altijd het belangrijkste in de gezinsbegeleiding. Ik kom bij je thuis om je te begeleiden bij de vragen of problemen die je tegenkomt. Samen stellen we een plan op met hierin de doelen waaraan je wilt werken. Gezinsbegeleiding kan ook helpen als je zelf een verstandelijke beperking hebt als ouder.

Woonbegeleiding

Ik als woonbegeleider kan je een steuntje in de rug geven bij de dagelijkse dingen. Door deze begeleiding, vaak een paar uren per week, kan je (weer) zelfstandig wonen.

We richten ons dan op het aanleren van vaardigheden, zoals boodschappen doen, koken, administratie en huishouden. Deze vaardigheden zijn nodig om zelfstandig te kunnen wonen en functioneren in de samenleving. Welke vaardigheden aangeleerd worden is per persoon verschillend. Omdat de begeleiding één op één is, kan het op jouw leerdoelen en mogelijkheden worden afgestemd.

De begeleiding kan plaatsvinden in het eigen huis (als er al sprake is van een zelfstandige woonsituatie) of thuis bij ouders/verzorgers om je voor te bereiden op het zelfstandig gaan wonen.