Missie en visie

Missie

Met een beperking heb je net zoveel recht op kansen in de samenleving als mensen die geen beperking hebben. Dat betekent dat je van jongs af aan de kans moet krijgen om mee te kunnen doen in de samenleving.
En dat betekent ook dat je zelf je keuzes moet kunnen maken. Ik zet mij daar op verschillende manieren voor in. De ondersteuning die ik biedt is afgestemd op de vragen en wensen van jou zelf waardoor je;

  • kunt deelnemen aan de samenleving binnen jouw mogelijkheden;
  • je kunt ontwikkelen en vaardigheden aan kunt leren;
  • zelf invulling kunt geven aan je leven;
  • relaties kunt onderhouden met mensen van jouw eigen keuze;
  • gerespecteerd wordt door anderen als een volwaardig persoon;
  • je emotioneel, materieel en lichamelijk prettig voelt;
  • je rechten kent en kunt uitoefenen.

Visie

In de maatschappij zal er steeds meer behoefte zijn aan professionele hulp aan mensen die leven met beperkingen. Begeleiding, afgestemd op de problemen en behoeften van deze mensen, werkt mee aan oplossingen voor de problemen waar deze mensen dagelijks mee te maken hebben.